دکتر علی ابراهیمی's profile

دکتر علی ابراهیمی

 • From
  جمهوری اسلامی ایران
 • Languages

  فارسی

 • Bio
  علی ابراهیمی
  دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی و توانبخشی