Hi and regards, as a specialist in clinical psychology I am able to help you:

If you have problem in mood and anxiety disorders, personality disorders, relational and interpersonal issues, couples distress and child and adolescent disorders, as well as psychological assessments (personality and intelligence).

resume:
Clinical Psychologist of R
ofideh Specialized Rehabilitation Hospital– – Tehran-Iran
Clinical Psychologist of Razi Specialized Hospital (Group Treatment with with substance abuse Disordered Patients) – Tehran-Iran
Clinical Psychologist, Counseling Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran-Iran
Clinical Psychologist Asma Rehabilitation Center-Tehran-Iran
Clinical Psychologist, Specialized Clinic of Tehran Psychiatric Institute (Work in the field of childhood and adolescent disorders) – Tehran-Iran
Private Practice – Tehran-Iran
Educational Consultant in the field of Masters and Ph.D. of the Ministry of Health

Educational Background:
Bachelor: Clinical Psychology, Tabriz University
, Tabriz, Iran
Master of Science (MSc): Clinical Psychology, Iran University of Medical Sciences, Tehran Psychiatric Institute, Tehran, Iran
PhD: Clinical Psychology, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Department of Clinical Psychology, Tehran, Iran

Full Psychological Assessment:
MMPI-2 A test to evaluate and determine personality traits (online).
MCMI-III A test for evaluating and
determines online personality traits online)..
MMPI-2 RF Test to evaluate and
determines online personality traits (online)..
PID test to evaluate and
determines personality traits (online).
NEO Test for Personality Assessment and Suitable for Assisting Marriage and Job Selection (Online)
Wechsler 4 and 5 IQ for children 6 to 16 years of age (in person)
Wechsler for adults IQ (in person)
Rorschach test for recognition
of character and furthermore for legal cases (in person)
TAT Test A test to further characterize (in person)
Neuropsychological evaluations
Other online questionnaires

Turkish:

Merhaba ve saygılar, klinik psikoloji uzmanı olarak size yardımcı olabilirim:
Ruhsal ve anksiyete (kaygı) bozuklukları, şahsiyet bozuklukları, ilişkisel ve kişilerarası konular, çiftlerin sıkıntıları, çocuk ve ergen bozuklukları, psikolojik değerlendirmeler (şahsiyet ve zeka) ile ilgili problemleriniz varsa.

özgeçmiş:
Rofideh İhtisas Rehabilitasyon Hastanesi Klinik Psikologu – Tahran-İran
Razi İhtisas Hastanesi Klinik Psikologu (Madde bağımlılığı bozukluğu olan grup tedavisi) – Tahran-İran
Danışmanlık Merkezinin Klinik Psikologu,, Sosyal Refah ve Rehabilitasyon Bilimleri Üniversitesi, Tahran-İran
Asma Rehabilitasyon Merkezinin Klinik Psikologu -Tahran-İran
Tahran Psikiyatri Enstitüsü Özel Kliniğinin Klinik Psikologu, (Çocukluk ve Ergen Bozuklukları Alanında Çalışmak) – Tahran-İran
Özel Uygulama – Tahran-İran
Yüksek Lisans ve Doktora Alanında Eğitim Danışmanı. Sağlık Bakanlığı


Eğitim geçmişi:
Lisans: Klinik Psikoloji, Tebriz Üniversitesi, Tebriz, İran
Yüksek Lisans (MSc): Klinik Psikoloji, İran Tıp Bilimleri Üniversitesi, Tahran Psikiyatri Enstitüsü, Tahran, İran
Doktora: Klinik Psikoloji, Sosyal Refah ve Rehabilitasyon Bilimleri Üniversitesi, Klinik Psikoloji Bölümü
, Tahran, İran


Tam Psikolojik Değerlendirme (Psikoloji testleri):


MMPI-2 şahsiyet özelliklerini değerlendirmek ve belirlemek için bir test (çevrimiçi).
MCMI-III şahsiyet özelliklerini olarak değerlendirmek ve belirlemek için bir test (çevrimiçi).
MMPI-2 RF şahsiyet özelliklerini değerlendirmek ve belirlemek için bir test (çevrimiçi)
PID testi: şahsiyet özelliklerini değerlendirmek ve belirlemek için (çevrimiçi).
NEO Testi: şahsiyet Değerlendirmesi için ve Evliliğe ve İş Seçimlerine Yardımcı Olmak İçin Uygun (Çevrimiçi)
IQ Wechsler 4 ve 5 çocuklar 6-16 yaş (şahsen)
Yetişkinler için Wechsler IQ (şahsen)
Rorschach karakterinin tanınması için test ve ayrıca yasal davalar (şahsen)
TAT Testi Daha fazla karakterize etmek için bir test (şahsen)
Nöropsikolojik değerlendirmeler
Diğer çevrimiçi anketler