با سلام و احترام

اینجانب دکتر قاسم عبدل­پور، متخصص روان­شناسی بالینی در زمینه اختلال­های افسردگی و اضطرابی، اختلال­های وسواسی جبری، مشکلات ارتباطی و بین فردی، تقویت مهارت­های زندگی، مشکلات جنسی زوجین، و همچنین در زمینه ارزیابی­های روان­شناختی (ارزیابی هوش و شناخت ویژگی­های شخصیتی) می­توانم به شما کمک کنم.

· روان شناس بالینی کلینیک سلامت جنسی دانشگاه شاهد- تهران- ایران

· روان شناس بالینی مرکز مشاوره دانشگاه شاهد – تهران- ایران

· روان شناس بالینی بیمارستان شهید مصطفی خمینی – تهران- ایران

· کار خصوصی در کلینیک (private practice) در تهران- ایران

· مشاور تحصیلی در زمینه کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی وزارت بهداشت

· برگزاری کارگاه­های روان­شناختی در موسسات آموزشی

· همکاری با مرکز روان شناختی مسیر سلامت

· عضویت پیوسته در انجمن روان­شناسی ایران

· عضویت پیوسته در انجمن روان­شناسی بالینی ایران

سوابق تحصیلی:

· کارشناسی: روانشناسی دانشگاه شهید مدنی تبریز

· کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی، دانشگاه تبریز

· دکتری تخصصی: روانشناسی بالینی، دانشگاه شاهد تهران، دپارتمان روانشناسی بالینی

ارزیابی کامل روانشناختی:

· MMPI-2 آزمونی برای ارزیابی و تشخیص ویژگی‌های شخصیتی (آنلاین)

· MCMI-III آزمونی برای ارزیابی و تشخیص ویژگی‌های شخصیتی (آنلاین)

· MMPI-2 RF آزمونی برای ارزیابی و تشخیص ویژگی‌های شخصیتی (آنلاین)

· PIDآزمونی برای ارزیابی و تشخیص ویژگی‌های شخصیتی (آنلاین)

· آزمون NEO برای ارزیابی شخصیت و مناسب برای کمک به افراد در امر ازدواج و انتخاب شغل (آنلاین)

· هوشی وکسلر برای بزرگسال (حضوری)

· آزمون رورشاخ برای شناخت شخصیت و در موارد قانونی (حضوری)

· آزمون TAT آزمونی برای شناخت بیشتر شخصیت (حضوری)

· ارزیابی‌های نوروپسیکولوژیکی

· سایر پرسشنامه‌ها (آنلاین)

سوابق پژوهشی

ترجمه کتاب

کتاب راهنمای بالینی درمان سیستمیک اختلالات جنسی: گامبشیا و هرتلین (2016). قاسم عبدل پور، رسول روشن، علی صالحی. (در دست چاپ)

مقاله های منتشر شده

مقاله های منتشر شده در نشریه های علمی پژوهشی

1. خانجانی، زینب؛ محمودعلیلو، مجید؛ فخاری، علی؛ عبدل پور، قاسم*. (1395). اثربخشی درمان فراشناختی بر اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه . مجله علوم پزشکی ارومیه

2. وجودی،بابک*، هاشمی، تورج؛ عبدل پور، قاسم؛ماشینچی، نعیمه (1394). پیش بینی ائده پردازی خودکشی براساس سبک های هویت و راهبردهای مقابله ای. مجله روان شناسی معاصر.

3. وجودی،بابک*، عبدل پور، قاسم ؛ بخشی پور، عباس؛ عطارد، نسترن (1394). پیش بینی امادگی به اعتیاد براساس سبک های هویت ،فرزند پروری و راهبردهای مقابله ای. مجله طب انتظامی

4. عبدل پور، قاسم*؛خانجانی، زینب؛ محمودعلیلو، مجید؛ فخاری، علی (1395). اثربخشی درمان فراشناختی بر باورهای فراشناختی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه . مجله علوم پزشکی تربت حیدریه.

5. عبدل پور، قاسم*؛ شعیری، محمدرضا؛ هاشمی، تورج؛ علیزاده، فریدون.(1397). رابطه عدم تحمل بلاتکلیفی و باورهای فراشناختی با نگرانی در افراد مبتلا به نشانه های افسردگی. مجله روان شناسی و روان پزشکی شناخت.

6. خانجانی، زینب؛ محمودعلیلو، مجید؛ فخاری، علی؛ عبدل پور، قاسم*. (1395). اثربخشی درمان فراشناختی بر راهبردهای کنترل فکر بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه . مجله دست آوردهای روان شناختی

7. عبدل پور، قاسم*؛ محمودعلیلو، مجید؛ بخشی پور رودسری، عباس؛ محجّل رضایی، شیوا .(1393).مقایسه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و افراد غیربالینی. مجله اندیشه و رفتار

مقاله های منتشر شده در کنفرانس­های علمی

  1. نصیری، محمد*؛ کارسازی، حسین؛ عبدل پور، قاسم. نقش عاطفه منفی و عاطفه مثبت در ظهور نشانه های سایبرکندوریا با میانجیگری حساسیت اضطرابی. اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی. مهر 94
  2. عبدل پور، قاسم*؛ کارسازی، حسین؛ نصیری، محمد. رابطه باورهای فراشناختی و نشخوار فکری با علائم وسواسی در اختلال وسواس اجباری. اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی. مهر 94
  3. کارسازی، حسین*؛ نصیری، محمد، عبدل پور، قاسم. حساسیت انزجاری، عامل آسیب پذیری هراس خون تزریق جراحت. اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی- مهر 94.
  4. عبدل پور، قاسم*؛ کارسازی، حسین؛ نصیری، محمد. نقش تکانشگری و عدم تحمل بلاتکلیفی در سوءمصرف مواد. اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی. مهر 94
  5. عبدل پور، قاسم*؛ علیزاده، فریدون (1394).رابطه تحمل پریشانی و تکانشگری و دشواری تنظیم هیجانی با اختلال استرس پس از سانحه. کنفرانس موج سوم درمان های رفتاری کاشان.
  6. عبدل پور، قاسم*؛ علیزاده، فریدون (1394).رابطه عاطفه منفی و تحمل پریشانی با سومصرف مواد نوجوانان. کنفرانس موج سوم درمان های رفتاری کاشان.